استفاده از ضريب واکنش بستر (Ks) محاسباتي

يکي از خروجي هاي برنامه پي سنج، فايل اکسل حاوي مقادير تنش مجاز و نشست براي پي هاي با ابعاد مختلف است. نرم افزار پي سنج همچنين جدولي براي مقادير تئوريک ضريب واکنش بستر اين پي ها ارائه ميکند که در آن مقدار Ks از رابطه زير تخمين زده ميشود:

Ks=Qall / S

که در آن Qall تنش مجاز محاسباتي و S مقدار نشست محاسباتي پي است. مطابق تعريف دقيقتر، ضريب واکنش بستر خاک عبارتست از شيب منحني فشار-نشست در هر نقطه و بنابراين تحت هر تنش، يک مقدار متفاوت Ks وجود دارد. لذا جدولي که در فايل خروجي اکسل برنامه ارائه ميشود مقدار Ks را منحصراً در نقطه تنش مجاز ارائه ميکند.

از سوی ديگر، چنانچه کاربر مايل به استفاده از اين Ks در برنامه هاي طراحي فونداسيون نظير SAFE يا ETABS است لازم است اين عدد Ks براي ابعاد المانهاي مورد استفاده تعديل شود. 
 

 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگيهاي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی